หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน บุคคลสำคัญ ทำเนียบผู้บริหาร ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สัญลักษณ์ สี และอักษรย่อโครงสร้างการบริหารงานจำนวนนักเรียน/บุคลากร แผนผังอาคารสถานที่แผนที่ติดต่อโรงเรียนระเบียบการติดต่องานทะเบียนอัตลักษณ์ของนักเรียนเอกลักษณ์โรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน่วยงานของโรงเรียน
ฝ่ายธุรการ/บัญชี/พัสดุฝ่ายวิชาการ/โภชนาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน/ศูนย์คอมฯฝ่ายปกครอง/บริการ
กิจกรรมหลักของโรงเรียน
กิจกรรมยามเช้า, ยามบ่ายกิจกรรมประจำวันชั้นอนุบาลตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สถิติเว็บไซต์
Hit Counter
Web Counter
เริ่มนับ : 24 กันยายน 2556
คลิกดูภาพกิจกรรมและรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์
Download Now
ข่าวสารทางวิชาการ
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ครูประจำชั้น
อนุบาลปีที่ 1  อนุบาลปีที่ 2 อนุบาลปีที่ 3ประถมศึกษาปีที่ 1 - 2ประถมศึกษาปีที่ 3 - 4ประถมศึกษาปีที่ 5 - 6มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2มัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6
ห้องผู้อำนวยการ
Email : cpwp2509@hotmail.com
ภาพกิจกรรม
ปีการศึกษา 2556  ปีการศึกษา 2555 
เว็บไซต์ทางการศึกษา
เครือข่ายกาญจนาภิเศก School Net เนคเทค กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน สพฐ. เขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 สำนักงาน กคศ. สำนักงาน สช. ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สนง.คณะกรรมการอุดมศึกษาสมค.ผู้บริหารเอกชนนนทบุรีกรมการจัดหางานสำนักงานกองทุนสงเคราะห์
Google
ค้นหา:
      
พบกับพวกเรา