ภาพกิจกรรม : คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนชลประทานวิทยา ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 2 เมษายน 2560
รายละเอียดกิจกรรม : วันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนชลประทานวิทยา ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved