ภาพกิจกรรม : เหรียญทองแดง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved