ภาพกิจกรรม : ครูเพชรน้ำหนึ่ง และครูสอนดีเด่น วันที่ 27 ธันวาคม 2560
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved