ภาพกิจกรรม : การแต่งกายของนักเรียน โรงเรียนชลประทานวิทยา วันที่ 23 เมษายน 2561
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved