ภาพกิจกรรม : รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง (ตัวแทนแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved