ภาพกิจกรรม : เหรียญทองแดง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved