ภาพกิจกรรม : วัดส่วนสูง ชั่งน้ำหนัก วันที่ 22 มกราคม 2562
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved