ภาพกิจกรรม : EP/NP Day Trip 2018 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved