โรงเรียนชลประทานวิทยา
ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี