CPW Register
เข้าสู่ระบบ
คำแนะนำและขั้นตอนการใช้งาน

1. ชื่อผู้ใช้ เลขประจำตัวของนักเรียน จำนวน 5 หลัก

2. รหัสผ่าน คือ วันเดือนปีเกิด เช่น นักเรียนเกิดวันที่ 1 เดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2555 รหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ     จะเป็น 01012555

ควรทำรายการผ่านเบราเซอร์ Chrome

หากมีข้อสงสัยในการใช้งาน คลิก!