สรุปเหรียญรางวัล

ลำดับ สี จำนวนเหรียญ รวม
1 ส้ม 0 0 0 0
2 ฟ้า 0 0 0 0
3 เขียว 0 0 0 0
4 ม่วง 0 0 0 0


ภาพบรรยากาศ