สรุปเหรียญรางวัล

ลำดับ สี จำนวนเหรียญ รวม
1 ส้ม 12 7 3 22
2 ฟ้า 3 7 6 16
3 เขียว 5 4 10 19
4 ม่วง 4 6 3 13


ภาพบรรยากาศ