สรุปเหรียญรางวัล

ลำดับ สี จำนวนเหรียญ รวม
1 ส้ม 5 4 13 22
2 ฟ้า 7 7 4 18
4 ม่วง 6 11 4 18
3 เขียว 8 4 5 17


ภาพบรรยากาศ