เกณฑ์การจัดชั้นเรียน | โรงเรียนชลประทานวิทยา

เกณฑ์การจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2559
 

การจัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6  ดูรายละเอียด


การจัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดูรายละเอียด


การจัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดูรายละเอียด


การจัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดูรายละเอียด


การจัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดูรายละเอียด

 

 

UPDATE : 2020-04-05 08:32:53

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved