โรงเรียนชลประทานวิทยา ได้ร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อใช้ในโครงการสานฝันปันรักครั้งที่ 9 | โรงเรียนชลประทานวิทยา
โรงเรียนชลประทานวิทยา ได้ร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อใช้ในโครงการสานฝันปันรักครั้งที่ ๙
ณ โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา อำเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์

จำนวนเงิน  ๓๗,๑๐๐  บาท
UPDATE : 2016-06-20 09:37:23

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved