ผลการแข่งขัน มหกรรมทักษะวิชาชีพและทักษะคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 7 | โรงเรียนชลประทานวิทยา
ผลการแข่งขัน 


       การแข่งขัน โปรแกรม adobe dreamweaver
                     มัธยม ฯ ต้น 
                     มัธยม ฯ ปลาย

       การแข่งขัน e-book
                     มัธยม ฯ ต้น 
                     มัธยม ฯ ปลาย

       การแข่งขัน โปรแกรม microsoft excel
                     มัธยม ฯ ต้น 
                     มัธยม ฯ ปลาย

       การแข่งขัน โปรแกรม adobe flash
                     มัธยม ฯ ต้น 
                     มัธยม ฯ ปลาย

       การแข่งขัน โปรแกรม adobe photoshop
                     มัธยม ฯ ต้น 
                     มัธยม ฯ ปลาย

       การแข่งขัน โปรแกรม microsoft powerpoint
                     มัธยม ฯ ต้น 
                     มัธยม ฯ ปลาย

       การแข่งขัน โปรแกรม microsoft word
                     มัธยม ฯ ต้น 
                     มัธยม ฯ ปลาย

       การแข่งขัน เขียนโปรแกรม
                     มัธยม ฯ ปลาย

       การแข่งขัน ตอบปัญหาคอม
                     มัธยม ฯ ต้น 
                     มัธยม ฯ ปลาย

       การแข่งขัน สื่อการสอน
                     มัธยม ฯ ต้น 
                     มัธยม ฯ ปลาย
 

ผลการแข่งขัน วันที่ 2 กันยายน  2559 


      การแข่งขัน แปรรูปอาหาร
                     มัธยม ฯ ปลาย

       การแข่งขัน กระทงใบตอง
                     มัธยม ฯ ต้น 
                     มัธยม ฯ ปลาย

         การแข่งขัน ขนมไทย 
                     มัธยม ฯ ต้น 
                     มัธยม ฯ ปลาย

       การแข่งขัน ชุดรีไซเคิล
                     มัธยม ฯ ต้น 
                     มัธยม ฯ ปลาย

       การแข่งขัน ถ่ายภาพกล้อง DSLR
                     มัธยม ฯ ต้น 
                     มัธยม ฯ ปลาย
 
      การแข่งขัน ถ่ายภาพกล้องคอมแพ็ค
                     มัธยม ฯ ต้น 
                     มัธยม ฯ ปลาย
 
      การแข่งขัน ถ่ายภาพกล้องมือถือ
                     มัธยม ฯ ต้น 
                     มัธยม ฯ ปลาย

      การแข่งขัน เขียนแบบ
                     มัธยม ฯ ปลาย  
ผลการแข่งขัน วันที่ 1 กันยายน  2559 


      การแข่งขัน ทำแซนวิช
                     มัธยม ฯ ต้น 
                     มัธยม ฯ ปลาย

      การแข่งขัน จักสานไม้ไผ่
                     มัธยม ฯ ปลาย


       การแข่งขัน อิเล็กทรอนิกส์ kit
                     มัธยม ฯ ต้น 
                     มัธยม ฯ ปลาย

         การแข่งขัน ทำน้ำพริกผักสด 
                     มัธยม ฯ ต้น 
                     มัธยม ฯ ปลาย

       การแข่งขัน ร้อยมาลัยกลม
                     มัธยม ฯ ต้น 
                     มัธยม ฯ ปลาย

       การแข่งขัน สิ่งประดิษฐ์วัสดุท้องถิ่น
                     มัธยม ฯ ต้น 
                     มัธยม ฯ ปลาย
 
       การแข่งขัน สวนแก้ว
                     มัธยม ฯ ปลาย

       การแข่งขัน สวนถาดชื้น
                      มัธยม ฯ ต้น
      การแข่งขัน ทำแซนวิช
                     มัธยม ฯ ต้น 
                     มัธยม ฯ ปลาย

      การแข่งขัน จักสานไม้ไผ่
                     มัธยม ฯ ปลาย
สื่อการสอน

สื่อการสอน

UPDATE : 2016-09-20 14:45:46

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved