โรงเรียนชลประทานวิทยา ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ภายในการดูแลของ สช. และ สสวท | โรงเรียนชลประทานวิทยา
จากการประชุมปฏิบัติการวิพากย์หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2560 โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกับ สสวท. โดยโรงเรียนชลประทานวิทยาเป็น 1 ใน 37 ของ สช. ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ภายในการดูแลของ สช. และ สสวท ซึ่งจะมีการทำ MOU ความร่วมมือพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนในโครงการฯ การสนับสนุนการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ และทำวิจัยร่วมกันตลอด 3 ปีการศึกษา ระหว่างโรงเรียน สช. และ สสวท

UPDATE : 2017-06-27 00:37:25

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved