นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/12 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) | โรงเรียนชลประทานวิทยา
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงจิดาภา  วงศ์เกษม  เด็กหญิงพิศทธินี  บัวเผื่อน  และเด็กหญิงฐปณิชย์  ชำนาญแก้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/12 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.) จ.ปทุมธานี และเป็นตัวแทนของศูนย์ภาคกลาง hd porno  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ปี 2560

UPDATE : 2019-07-31 01:30:35

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved