ผลการแข่งขันโรงเรียนชลประทานวิทยางานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 | โรงเรียนชลประทานวิทยา
ผลการแข่งขันโรงเรียนชลประทานวิทยา
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562


รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง (ตัวแทนแข่งระดับภาคกลางและภาคตะวันออก) <<คลิก>>

รางวัลเหรียญทอง <<คลิก>>

รางวัลเหรียญเงิน 
<<คลิก>>


รางวัลเหรียญทองแดง <<คลิก>>

-
-------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
* กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี*

* กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ*
* กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย*
* กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม*
*
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ*
*
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์*
*กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์*

UPDATE : 2019-11-22 09:15:24

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved