รายะเอียดผลงาน : ประเภทต่อสู้ รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ในการแข่งขัน 2ND SDU TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2022 ชนะเลิศอันดับ 1 และถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยม
ปีการศึกษา 2565
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
รางวัลที่ได้ ชนะเลิศอันดับ 1 และถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยม
จากการแข่งขัน ประเภทต่อสู้ รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ในการแข่งขัน 2ND SDU TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2022
สถานที่แข่งขั้น ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายธนัช โพธิสกุล
ประถมศึกษาปีที่ 5/15

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved