รายะเอียดผลงาน : โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ผ่านการสอบเข้าร่วม
ปีการศึกษา 2565
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
รางวัลที่ได้ ผ่านการสอบเข้าร่วม
จากการแข่งขัน โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐวดี แท่นคำ ชั้น ม.5/7 ผ่านการสอบเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้โรงเรียนชลประทานวิทยาได้มอบเสื้อสามารถและเงิน
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved