รายะเอียดผลงาน : การประกวดแข่งขันเขียนเรียงความในโครงการ “อนาคตมดน้อย เรียงร้อยสะท้อนสังคม” รางวัลชนะเลิศ
ปีการศึกษา 2565
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
รางวัลที่ได้ รางวัลชนะเลิศ
จากการแข่งขัน การประกวดแข่งขันเขียนเรียงความในโครงการ “อนาคตมดน้อย เรียงร้อยสะท้อนสังคม”
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด นายอชิตะ ศรีเกื้อกูล ชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันเขียนเรียงความในโครงการ “อนาคตมดน้อย เรียงร้อยสะท้อนสังคม” ประจำปีการศึกษา 2565
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved