รายะเอียดผลงาน : "Central Ayutthaya Music Contest 2022" รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ปีการศึกษา 2565
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 2 ตุลาคม 2565
รางวัลที่ได้ รองชนะเลิศอันดับที่ 1
จากการแข่งขัน "Central Ayutthaya Music Contest 2022"
สถานที่แข่งขั้น เซนทรัล พลาซ่า อยุธยา จ.อยุธยา
รายละเอียด ขอแสดงความยินดีกับวง Small Light นักเรียนโรงเรียนชลประทานวิทยาร่วมกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในรายการ "Central Ayutthaya Music Contest 2022" เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2565 จัดโดยเซนทรัล พลาซ่า อยุธยา จ.อยุธยา
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved