รายะเอียดผลงาน : การแข่งขัน Samutsakhon open 2022 1 เหรียญทองแดง ว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร
ปีการศึกษา 2565
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 20 ธันวาคม 2565
รางวัลที่ได้ 1 เหรียญทองแดง ว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร
จากการแข่งขัน การแข่งขัน Samutsakhon open 2022
สถานที่แข่งขั้น ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
รายละเอียด ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.กัญชพร ผ่านสำแดง ป.4/10 ได้รางวัล 1 เหรียญทองแดง รายการฟรีสไตล์ 50 เมตร การแข่งขัน Samutsakhon open 2022 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงกัญชพร ผ่านสำแดง
ประถมศึกษาปีที่ 4/10

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved