รายะเอียดผลงาน : รายการ แข่งขัน อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
รางวัลที่ได้ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
จากการแข่งขัน รายการ แข่งขัน อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์
สถานที่แข่งขั้น โรงเรียนกสิธรเซ็นต์ปีเตอร์
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายโฆสิต บัวเปรม

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved