รายะเอียดผลงาน : รายการงานมหกรรมวันวิชาการศึกษาเอกชนนทบุรี การแข่งขันโครงการด้านพลังงาน (Enery) รางวัลเหรียญเงิน
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
รางวัลที่ได้ รางวัลเหรียญเงิน
จากการแข่งขัน รายการงานมหกรรมวันวิชาการศึกษาเอกชนนทบุรี การแข่งขันโครงการด้านพลังงาน (Enery)
สถานที่แข่งขั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นายภูชิสส์ พิทยรุ่งโรจน์
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายพีรวุฒิ พาพรหม
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายพีรวิชญ์ พาพรหม
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved