รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentaion) ป.4-ป.6 เหรียญทองแดง
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 1 ธันวาคม 2559
รางวัลที่ได้ เหรียญทองแดง
จากการแข่งขัน การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentaion) ป.4-ป.6
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นางสาวพิมพ์พิไล ชนะโยธา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นายภราดร พันธ์เสริม
มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved