รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Wed Editor) ป.4-ป.6 เหรียญทองแดง
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ได้ เหรียญทองแดง
จากการแข่งขัน การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Wed Editor) ป.4-ป.6
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นางสาวชนากานต์ ไพรหลวง
มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นางสาวสิรินดา เฉลิมพนาพันธ์
มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved