รายะเอียดผลงาน : รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รายการงานมหกรรมวันวิชาการศึ
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 21 มกราคม 2559
รางวัลที่ได้ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รายการงานมหกรรมวันวิชาการศึ
จากการแข่งขัน -
สถานที่แข่งขั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
รายละเอียด -
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved