รายะเอียดผลงาน : การแข่งขัน โครงการบัญชีครัวเรือน รางวัลหรียญทอง+ โล่รางวัลชนะเลิศ รายการ
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 21 มกราคม 2559
รางวัลที่ได้ รางวัลหรียญทอง+ โล่รางวัลชนะเลิศ รายการ
จากการแข่งขัน การแข่งขัน โครงการบัญชีครัวเรือน
สถานที่แข่งขั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัดดิ์
รายละเอียด -
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved