รายะเอียดผลงาน : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน
วันที่ 21 สิงหาคม 2559
รางวัลที่ได้ ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1
จากการแข่งขัน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
สถานที่แข่งขั้น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
รายละเอียด -
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved