รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา รางวัลเหรียญทอง รายการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
รางวัลที่ได้ รางวัลเหรียญทอง รายการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป
จากการแข่งขัน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นางสาวเบญญาภา รัตนจีนะ

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved