รายะเอียดผลงาน : รางวัลชนะเลิศเหรียญทองได้รับเกียรติบัตรและโล่รางวั
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
รางวัลที่ได้ รางวัลชนะเลิศเหรียญทองได้รับเกียรติบัตรและโล่รางวั
จากการแข่งขัน -
สถานที่แข่งขั้น โรงเรียนกสิธรเซ็นต์ปีเตอร์
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงภาวิณี สุขาพงษ์

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved