รายะเอียดผลงาน : การแข่งขัน ตอบปัญหาสารานุกรมสำหรับเยาว ระดับชั้นประถมศึกาาปีที่ 4-6 รางวัลเหรียญทองได้รับเกียรติบัตร
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
รางวัลที่ได้ รางวัลเหรียญทองได้รับเกียรติบัตร
จากการแข่งขัน การแข่งขัน ตอบปัญหาสารานุกรมสำหรับเยาว ระดับชั้นประถมศึกาาปีที่ 4-6
สถานที่แข่งขั้น โรงเรียนกสิธรเซ็นต์ปีเตอร์
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นางสาวบรรณสรณ์ บัวหนู
มัธยมศึกษาปีที่ 4/7

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved