รายะเอียดผลงาน : รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง รายการ การแข่งขัน อั
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
รางวัลที่ได้ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง รายการ การแข่งขัน อั
จากการแข่งขัน -
สถานที่แข่งขั้น โรงเรียนกสิธรเซ็นต์ปีเตอร์
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นายไอศวรรยุ์ สุวรรณรังค์
มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

นายนิษฐสิทธิ์ วัฒนจันทร์
มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

นายนิษฐสิทธิ์ วัฒนจันทร์
มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved