รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง ความสูง 100 ซ.ม. รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันขี่ม้ากระโดดข้ามเครื
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 29 เมษายน 2559
รางวัลที่ได้ รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันขี่ม้ากระโดดข้ามเครื
จากการแข่งขัน การแข่งขันขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง ความสูง 100 ซ.ม.
สถานที่แข่งขั้น กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ฯ
รายละเอียด ด.ญ. วรัมพร เอกตระกลู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง ความสูง 100 ซ.ม. ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นวมีนทร์คัพ ครั้งที่ 14
ผู้ที่ได้รับ นางสาววรัมพร เอกตระกูล
มัธยมศึกษาปีที่ 4/7

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved