รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ป.4-ป.6 เหรียญทองแดง
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ได้ เหรียญทองแดง
จากการแข่งขัน การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ป.4-ป.6
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นายปัณณ์กวิน จรุงพัฒนานนท์
มัธยมศึกษาปีที่ 3/10

เด็กหญิงอภิสรา จิตรจักร
มัธยมศึกษาปีที่ 3/10

ผู้ควบคุม นางสาวสุชชนา ปัจฉิมสุภาคม

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved