รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 เหรียญทองแดง
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ได้ เหรียญทองแดง
จากการแข่งขัน การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นายกฤตพล วิสิฐธนาศิริ
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายจตุณัฐพงศ์ เลิศพงศ์เจริญ
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

ผู้ควบคุม

นางสุวิมล สร้อยสม

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved