รายะเอียดผลงาน : เนื่องในงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2559 รายาารแข่งขัน วาดภาพในหัวข้อ น้อมรำลึกสมเด็จย่า รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ พร้อมรับโล่รางวัล
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 22 กรกฎาคม 2559
รางวัลที่ได้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ พร้อมรับโล่รางวัล
จากการแข่งขัน เนื่องในงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2559 รายาารแข่งขัน วาดภาพในหัวข้อ น้อมรำลึกสมเด็จย่า
สถานที่แข่งขั้น ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัด นนทบุรี วันที่ เด็กหญิงจีรภัทร วีระกุล ป.3/12
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงจีรภัทร์ วีระกุล
ประถมศึกษาปีที่ 6/11

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved