รายะเอียดผลงาน : ผ่านเข้าสู่รอบการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 3 สิงหาคม 2559
รางวัลที่ได้ ผ่านเข้าสู่รอบการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
จากการแข่งขัน -
สถานที่แข่งขั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รายละเอียด นายเรืองสิทธิ ภูวนธนบูรย์ ม.6/1 นายชยพล กุลชนะพุฒิ ม.6/2 นายปราบต์ แป้วบุญสม ม.6/2
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved