รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันระดับภาคกลาง และได้รับการคัดเลือกให้เข้าค่ายโครงการต้นกล้าพลังงาน
ปีการศึกษา
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 19 สิงหาคม 2559
รางวัลที่ได้ -
จากการแข่งขัน การแข่งขันระดับภาคกลาง และได้รับการคัดเลือกให้เข้าค่ายโครงการต้นกล้าพลังงาน
สถานที่แข่งขั้น กระทรวงพลังงาน
รายละเอียด นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2559 (Energy Innovation for Green Globe 2016) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ และขยายเครือข่ายการสื่อสารด้านพลังงานในกลุ่มเยาวชน ปีที่ 6จัดโดย กระทรวงพลังงาน . รายการแข่งขัน โครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1 เด็กชายสุรพัฒน์ ศุภเอม ม.3/8 2 เด็กชายภานุกร ขาวสุทธิ์ ม.3/8 3 เด็กชายภูชิสส์ พิทยรุ่งโรจน์ ม.3/4
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved