รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 เหรียญทองแดง
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ได้ เหรียญทองแดง
จากการแข่งขัน การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด (ดญ. ปณิดา อารักษ์)ครูกำกับ(นาง อัญชลี ศรีสาคร)
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved