รายะเอียดผลงาน : ผลการแข่งขันรายการชิงแชป์ภาคกลาง Tiger thai song ki toung cup ครั้งที่ 12 ได้รับถ้วยชนะเลิศคะแนนรวมอันดับที่ 2 พร้อมเงินรางว
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 20 สิงหาคม 2559
รางวัลที่ได้ ได้รับถ้วยชนะเลิศคะแนนรวมอันดับที่ 2 พร้อมเงินรางว
จากการแข่งขัน ผลการแข่งขันรายการชิงแชป์ภาคกลาง Tiger thai song ki toung cup ครั้งที่ 12
สถานที่แข่งขั้น ศูนย์กีฬาเทศบาล จังหวัด นครปฐม
รายละเอียด ได้รับถ้วยชนะเลิศคะแนนรวมอันดับที่ 2 พร้อมเงินรางวัล 3000 บาท ได้รับถ้วยชนะเลิศคะแนนรวมอันดับที่ 1 ประเภทกลุ่มโรงเรียน
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved