รายะเอียดผลงาน : การปรกวดแต่งบทร้อยกรอง ระดับชั้น ม1.-3 เหรียญทอง อันดับที่ 2
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง อันดับที่ 2
จากการแข่งขัน การปรกวดแต่งบทร้อยกรอง ระดับชั้น ม1.-3
สถานที่แข่งขั้น โรงเรียนกสิธรเซ็นต์ปีเตอร์
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นายพีรวุฒิ ชื่นมัจฉา

เด็กหญิงญาตาวี พงษ์พันธุ์

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved