รายะเอียดผลงาน : แข่งขัน CROSSWORD ระดับชั้น ม.1-3 เหรียญทอง อันดับที่ 1
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 21 ธันวาคม 2558
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง อันดับที่ 1
จากการแข่งขัน แข่งขัน CROSSWORD ระดับชั้น ม.1-3
สถานที่แข่งขั้น โรงเรียนกสิธรเซ็นต์ปีเตอร์
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นางสาวเด็กหญิง สขิล์รดา

นายชัชพิมุข จันทร์สวัสดิ์
มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved