รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันประติมากรรมในหัวข้อ มหัศจรรย์ วันคริสมาส เหรียญทอง อันดับ 2
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 21 ธันวาคม 2558
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง อันดับ 2
จากการแข่งขัน การแข่งขันประติมากรรมในหัวข้อ มหัศจรรย์ วันคริสมาส
สถานที่แข่งขั้น โรงเรียนกสิธรเซ็นต์ปีเตอร์
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นางสาวมนพัทธ์ อินทบุตร
มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นายกุลภัสสร์ ทรวงแก้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved