รายะเอียดผลงาน : การแข่งขัน A-Math เหรียญทอง อันดับ 3
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 21 ธันวาคม 2558
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง อันดับ 3
จากการแข่งขัน การแข่งขัน A-Math
สถานที่แข่งขั้น โรงเรียนกสิธรเซ็นต์ปีเตอร์
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นางสาวกนกวรรณ สายสีแก้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

เด็กชายเกียรติพงศ์ สรรพอาสา
มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved