รายะเอียดผลงาน : การแข่งขัน A-Math เหรียญทองชนะเลิศ
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 21 ธันวาคม 2558
รางวัลที่ได้ เหรียญทองชนะเลิศ
จากการแข่งขัน การแข่งขัน A-Math
สถานที่แข่งขั้น โรงเรียนกสิธรเซ็นต์ปีเตอร์
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นายภูชิสส์ พิทยรุ่งโรจน์
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายพีรวิชญ์ พาพรหม
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved