รายะเอียดผลงาน : รายการขับร้องเพลงสากล เพศ หญิง ม.1-3 รองชนะเลิศอันดับ 3
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
รางวัลที่ได้ รองชนะเลิศอันดับ 3
จากการแข่งขัน รายการขับร้องเพลงสากล เพศ หญิง ม.1-3
สถานที่แข่งขั้น การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นางสาวสวรินทร์ ศรีตองอ่อน

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved